Tørke!

Det er tørt, forhåbentligt Ikke så tørt som for nogle år siden, men så tørt at det bliver et stort problem hvis der ikke snart kommer nogle gevaldige skybrud. Jeg kan tydeligt huske sidste gang, hvor byboernes Jubel over det dejlige strandvejr stod i skærende kontrast til landboernes sorg over at måtte slagte deres dyr fordi de ikke havde foder til dem, og mislykkede indtørrede afgrøder. Forskellen på land og by, og vores meget forskellige syn på naturen var skræmmende, Hvis man ingen tilknytning har til landet så er det jo klart at der er er enorm forskel, men vi havde som om folk fra byen dansede på vores forfædres grave. Og vi må nok vænne os til det, tørke, eller overvældende regn, storm, oversvømmelser, og jeg har efterhånden gjort mig mange tanker om netop vand.

De mennesker der boede på Fuglebjerggaard før os og byggede gården i flere generationer byggede samtidigt et vandtårn, ude ved vejen som indeholdt vand til både dem og genbogårdens dyr om sommeren hvor alle brønde også dengang løb tørre. En simpel nødvendighed før der var kommunevand i hver en afkrog af landet. Det er desværre fyldt med sten og bygeaffald nu, netop hvor det tyder på at et vandtårn ville være en meget smuk måde at fremtidssikre på. Vi kan lige så godt indse det og forberede os på ekstremt vejr og ekstreme forhold i det hele taget, jo før vi gør det, jo flere muligheder er der jo. Jeg kan godt høre det kommer lidt survivalist vibe over det, jorden er flad, verden er 10.000 år gammel, og vi graver en container ned i baghaven så vi kan overleve hvad som helst- tosserier. Det er nu ikke lige der jeg vil hen, jeg har selvfølgelig tænkt tanken at én gård som min kan brødføde ikke bare min egen familie, men også 200 andre familier på en måde som er langt fra de kiks og den dåsemad som de overlevelses ramte må spise i deres bunkere. Og det er der jeg vil hen, fremtiden er fuldstændigt uforudsigeligt, vi må prøve at sørge for at den bliver så dejlig som mulig, og en af måderne er at tænke i vand og selvforsyning af både vand og andre ressourcer. Der er ikke en gård i Sydeuropa uden egen cisterne, et sten- eller betonkar i jorden, som kan rumme regnvand til en hel hed sommer.

Her i landet har myndighederne tvunget utallige brøndejere til at kaste dem til, men ikke lige vores brønde, for vi kæmpede som gale for at beholde vores, ud fra ideen om at Økologisk landbrug jo netop handler om at lave rent drikkevand oven i det andet vi går og laver. Der blev taget prøver og vandet i den var - viste det til myndighedernes store irritation, så ren som Jomfru Maria Den officielle grund til at kaste utalige brøndene på landet til var at de kunne være forurenede, men det er sket overalt uden faktisk at prøve at se om de nu også var det. Den reelle grund er fordi kommune vandet er en forretning og private brøndboringer en trussel. Der er forurenet grundvand mange steder, men også mange brønde som kunne levere fint vand til dyr og planter. Så planen er at være selvforsynende med alt andet end drikkevand på Fuglebjerggaard, og det går fint, efter et par indledende bøvs kan vi vande det meste, næsten hele tiden med vand fra brøndende og fra alle de store plastictanke på hver en m3 vi har stillet op under tagskægget over det hele, og der kommer flere til efterhånden, Når det regner på tagene, løber de fulde og så pumper vi det over i en stor samletank, med et lille hus vandværk der laver tryk på vandet, primitivt men effektivt. Til at vande med, Dyrene får det direkte fra tankene. Mange synes at de store tanke er grimme, jeg synes de er dejlige og funktionelle. Og de sparer mig for en regning på et af de store femcifrede beløb om året. Brøndvandet har vi fået strenge instrukser om ikke må bruges til spiselige afgrøder, selvom det er rent, så det gør vi naturligvis ikke. Men jeg skal have lavet en cisterne, en smuk en, som samtidig kan luftes med et lille springvand, og gravet ud så grisene har en rigtig stor sø at bade i.

Og det gør de hele tiden, for grise - selv de lodne uldsvin vi har, bliver solskoldede, med mindre de kan pakke sig ind i et tykt lag svine sunblock, det skønneste brune mudder. Ingen der ser dem aner at vores uldsvin har fin hvid pels, under solcremen.

Plant tørketålende planter!!

Og ellers kan havemennesker fremtidssikre sig - ved at gøre det de allerede har gjort i alle mulige varme steder på jorden - plante det der kan tåle tørken. Vilde og tamme planter mellem hinanden, og nøjes med at plante de planter der ikke kan tåle tørke så godt, i skyggen.

Man kan lave den fineste beplantning af tørketålende planter uden at det bliver mærkeligt, tørt, kedeligt eller stikkende. Generelt er alt hvad der trives på sandjord rimeligt tørketålsomt, for sand kan ikke holde på fugt.

De planter der stammer fra bjerge hvor vandet også løber væk med det samme, mellem stenene kan man også plante de mere frostsikre af, Planter fra det mediterrane klima som salvier, lavendler, timian, Sar, Santolana, Carryurt, Sideritis- Oregano, Isop, Artiskokker og hvis man kan holde dem tørskoede om vinteren - også rosmarin, Yucca, og Perovsia- Russisk salvie.

Planter fra prærien hvor de skal konkurrere med langt græs om vand og næring kan også tåle mosten, Echinacea, silkeplante- asclepoas, og gyldenris, men den skal man virkelig kun plante hvor den gerne må brede sig uhæmmet, for det gør den.

Planter fra stranden kan også tåle det. Strandkål, Strandkarse, Gojibær, Havtorn, Klitroser- Rynket rose, hvor der findes rigtig mange fine krydsninger som man gerne må plante hvor de vilde rynkede roser er blevet forbudt fordi den er så grotesk invasiv.

Alt med grå og lodne blade kan tåle tørken, de små hår er en beskyttelse mod at tørre ud, Små tykke blade, og saftfyldte blade er også måder planter beskytter sig mod udtørring og de kan trives tørre steder.

Vilde hjemmehørende planter som også kan findes langs veje, i klitter og på heder er gode, Rølliker, Sankt hans urt, alle slags Malurt, alle Nelliker, Regnfan, Engelskgræs, Blåhat, Tidsler af alle slags, Knopurter.

Klokkeblomster generelt, Asters generelt, Monarda, Liatris, Gailarda, Ccoreopsis, Verbena, Katteurt, Lammeøre, Eryngium- mandstro, Nepeta, Agastache, Ørenpris, Iris germanica, Blæresmælde, Kobjælder, Perlekurv, Euphorbia, Iberis, Gaura,Sporebaldian, Sanguisorba, Kugletidsel, Rudbeckia hirta , Zinnia, Sommerfuglebuske, er planter som også egner sig, og så er det hele jo i øvrigt godt for bier, nogle også for sommerfugle, og frodig biodiversitet en jo en dyd i sig selv.

Du kan finde det meste i Planteskolen på Fuglebjerggaard, og en hel del i Min Landhandel i Jægersborggade 17. En stor del kan du også bestille i netbutikken

Find dem her